אתם כאן: עמוד הבית מדריכים מתווה פיצוי לעסקים בתקופת קורונה

מתווה פיצוי לעסקים בתקופת קורונה

הסבר מפורט על מתווה הפיצוי לעסקים, ובהתבסס על תוכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל שאושרה בממשלה.

תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק (עד מחזור של 20 מלש"ח), כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן פעימה שנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים שיהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

מדריכים למתווה פעימות הסיוע

- מדריך המוקדש לפעימה השנייה של המענק - לעצמאים ובעלי שליטה, להורדה כקובץ PDF pdf לחצו כאן.

- מדריך למתווה הפיצוי לעסקים שנפגעו, כולל עצמאים ובעלי שליטה, להורדה כקובץ PDF pdf לחצו כאן.

נשמח לסייע, להבהיר, ללוות ולסייע וניתן לייצור איתנו קשר באתר האינטרנט של משרד רו"ח נוימרק ושות' בכתובת www.zn-cpa.com, בהובלת רו"ח ולדימיר בליאק*.

ובכל אופן, שימו לב - האפשרות להגיש בקשות בהתאם למתווה החדש תיפתח רק בחודש מאי.

תוכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל

תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל. גובה חבילת הסיוע עומד על סך של 8 מיליארד שקל ומתווסף לכלל הצעדים שבוצעו עד כה.

היא מבוססת על עבודת מטה של הנהלת משרד האוצר, רשות המסים והנהלת משרד ראש הממשלה, שיח עם אוכלוסיית העצמאיים ונציגי המגזר העסקי ומציגה מתווה תכנית הסיוע לאוכלוסיית העצמאיים ובעלי העסקים הקטנים שנפגעו בעקבות הירידה המשמעותית בפעילות המשק בתקופת משבר הקורונה. מדובר בצעד סיוע משמעותי לצד החזרתו של המשק לפעילות סדירה.

חבילת הסיוע מתווספת למהלכים שכבר בוצעו לטובת הסיוע למגזר העסקי ביניהם מענק סיוע ייעודי לעצמאים, פטור מארנונה עסקית ל-3 חודשים, הקמת קרנות להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, מימון הוצאת העובדים לחל"ת, החזרי מס ועוד.

המתווה כולל:

▪️ מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים – 5.2 מיליארד שקל

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.

▪️ מענק סיוע ייעודי לעצמאים – 2.8 מיליארד שקל

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25%  לפחות בחודשים מרץ-יוני. המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

 

*רואה חשבון בליאק, גם פירסם את הטור "הבלוף של דמי אבטלה לעצמאיים"והוא פעיל למען זכויות העצמאיים והעסקים הקטנים.

תאריך: 24/04/2020
עיקרי מודל פיצוי הפעימה השלישית
. ( ₪ ות מודל "צוק איתן" מלבד לעסקים בעלי מחזור עד 300,000 ???? וסחאות ועקרו ???? (המבוסס על
אל ציבור יועצי המס בישראל ,
ית הממשלה לפיצוי ???? איגרת זו מאגדת את הפרטים המקצועיים על הפעימה השלישית של תכ
עצמאים ,חברות ומוסדות ציבור זכאים .
ה לשלוש קבוצות עסקים כדלקמן: ???? יק פיצוי שו ???? המודל מע
ת 2019 ???? ק לעסקים בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בש ???? א. מע
ק : ???? אים לקבלת המע ???? הת
. ת 2019 ???? ימלי בגובה 18,000 ₪ בש ???? מחזור עסקאות מי
ירידה במחזור העסקאות 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25% לפחות.
(עסקים שמחזור העסקאות שלהם ירד בפחות מ 25% לא זכאים לפיצוי)
גובה הפיצוי:
.₪ ק חד פעמי 700 ???? ת 2019 יקבלו מע ???? עסקים בעלי מחזור 18,000-100,000 ₪ בש 
₪ ק חד פעמי 1,875 ???? ת 2019 יקבלו מע ???? עסקים בעלי מחזור 100,000-200,000 ₪ בש 
₪ ק חד פעמי 3,025 ???? ת 2019 יקבלו מע ???? עסקים בעלי מחזור 200,000-300,000 ₪ בש 
ייה. לחברות ???? ה והש ???? "ל בא בתוספת לפיצוי הפעימה הראשו ???? לעצמאים הפיצוי ה 
ייה . ???? ק בעלי השליטה בפעימה הש ???? "ל בא בתוספת למע ???? הפיצוי ה
דוגמא :
60,000 שח תי 2019 ???? מחזור ש
₪ סה חודשית 4,000 ???? הכ
₪ וכחי: 700 ???? ק ???? מע
₪ 2,600 : ק פעימה 1 ???? מע
₪ 2,800 : ק פעימה 2 ???? מע
₪ קים : 6,100 ???? סה"כ מע
ת ???? ק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 300,001 ₪ ועד 1,500,000 ₪ בש ???? ב. מע
2019
ק : ???? אופן חישוב המע
העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 ב 30% ואת
התוצאה המתקבלת מכפילים ב% הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור
ות . ???? בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019 , כפי שמופיע בתק
ו את מרכיבי הפיצוי כאמור לעיל לאחוז הפיצוי הסופי המגיע בהתאם ???? וחיותכם שקלל ???? ל
לשיעור הירידה במחזור . להלן הטבלה :
שיעור הירידה במחזור % הפיצוי הסופי
0% 0-25%
3% 40 -25%
6% 41-60%
10.5% 61-80%
15% 81-100%
חסכת במודל צוק ???? (לידיעה , מרכיב ה -30% מבוסס על קיבוע שיעור משלים ההוצאה ה
איתן)
ק: ???? אים לקבלת המע ???? הת
ירידה במחזור העסקאות בתקופה 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25%
לפחות
יתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ₪ . ???? ק חד פעמי ש ???? ו מע ???? הפיצוי הי
להלן דוגמא לשלבי עריכת התחשיב :
יין קביעת הזכאות ???? ב 1. מדידת שיעור הירידה במחזור לע
500,000 מחזור 3-4/2019
180,000 מחזור 3-4/2020
( ירידה במחזור 320,000 – ירידה של 64% במחזור (% פיצוי סופי 10.5%
ב 2. הכפלת סכום מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 באחוז הפיצוי הסופי.
₪ 52,500 = 10.5%* בדוגמא לעי"ל – 500,000
.75,000 = 15%* במידה והמחזור היה יורד ביותר מ 80% הפיצוי היה 500,000
ק לעסקים בעלי מחזור עסקאות מ 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ ???? ג. מע
ת 2019 ???? בש
ג 1. הגדרות
ת 2019 (לא כולל מע"מ) ???? תשומות 2019 - סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בש
ק – חודשים 3-4/2020 ???? תקופת המע
ק בגין יציאת עובדים ???? חסך בתקופת המע ???? חסכות – סה"כ שכ"ע ש ???? הוצאות שכר
תי). ???? ון ש ???? לחל"ת/פיטורין מוכפל ב 6 (כדי לייצר תיק
כיצד יחשבו שכ"ע חודשי של העובדים בתקופת החל"ת?
ע"פ ממוצע השכר הכולל שלהם ב 3 חודשים שקדמו לחל"ת (מופיע בתלוש כשכר חייב
. בדמי ביטוח לאומי ) * 1.25
דוגמא :
משה היה בחלת 1.5 חודשים ( 15/3-31/5 ). שכר העבודה החודשי הממוצע של משה
חסכות ? ???? חשב את הוצאות השכר ה ???? בחודשים 12/19-2/20 היה 15,000 ₪ . כיצד
15,000*1.25*1.5*6 = ש"ח 168,750
חסכת ???? שיעור משלים ההוצאה ה
חסכות ) - 1 ???? שיעור משלים ההוצאה =( 0.9 * תשומות 2019 +הוצ' שכר
חסכת מחזור 2019 ???? ה
וסחה לעיל או ???? חסכת יהיה התוצאה המתקבלת ב ???? שימו לב – שיעור משלים ההוצאה ה
יהם . ???? מוך בי ???? 30% ה
יות ???? סות הו ???? סות – המחזור (ללא מע"מ ) כפי שדווח למע"מ ולמעט הכ ???? מחזור ההכ
(ממכירת רכוש וכיוצ"ב) .
ק : ???? ג 2. אופן חישוב המע
העיקרון במודל לקבוצה זו הוא הכפלה של מחזור 3-4/2019 בשיעור משלים ההוצאה
יהם. התוצאה ???? מוך מב ???? וסחה בהגדרות לעיל או 30% , ה ???? חסכת המחושב בהתאם ל ???? ה
המתקבלת מוכפלת ב% הפיצוי המגיע בהתאם לטבלה המצ"ב.
שיעור הירידה במחזור % הפיצוי המגיע
0% 0-25%
10% 40 -25%
20% 41-60%
35% 61-80%
50% 81-100%
ק : ???? אים לקבלת המע ???? הת
ירידה במחזור העסקאות בחודשים 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25%
לפחות.
יתן עבור החודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ₪ . ???? ק חד פעמי ש ???? ו מע ???? הפיצוי הי
ג 3. להלן דוגמא לשלבי עריכת התחשיב :
ים של חברת הפעימה השלישית בע"מ : ???? תו ????
ש"ח
1,600,000 מחזור 3-4/2019
310,000 מחזור 3-4/20
10,500,000 מחזור 2019
6,100,000 תשומות 2019
חסכות בתק החל"ת 416,666 ???? הוצאות שכר
תי 2,500,000 ???? ון ש ???? חסכות בתק החל"ת בתק ???? הוצאות שכר
שיעור הירידה במחזורים - 94%
חסכת : ???? 1. חישוב שיעור משלים ההוצאה ה
1-( 2,500,000+6,100,000 * 0.9 ) = 0.239
10,500,000
מוך ???? 30% ),ה ) וסחה או 0.3 ???? חסכת יהיה תוצאת ה ???? קבע כי שיעור משלים ההוצאה ה ????
. מוך - 0.239 ???? חסכת ה ???? יקח את שיעור משלים ההוצאה ה ???? ו ???? יהם. לכן בדוגמא של ???? מב
חסכת ב % הפיצוי המגיע (בהתאם לשיעור ???? 2. הכפלת שיעור משלים ההוצאה ה
: הירידה במחזור ) ובמחזור 3-4/2019
המחזור ירד ב 80.7% (מ 1,600,000 ל 310,000 ) ולכן אחוז הפיצוי המגיע הוא
.50%
₪ 191,200 = 1,600,000*0.5* הפיצוי 0.239
פתחו ב 2019 ???? ד. עסקים ש
יין השוואה למחזור ???? עוסק שפעילותו החלה לאחר 1/1/2019 , מחזור עסקאותיו לע
העסקאות בחודשים 3-4/2020 יהיה ממוצע מחזור העסקאות שלו בתקופה מחודש
. לאחר יום פתיחת העסק ועד 31/12/2019 , מוכפל ב 2
ה. מועדי הגשה
ים ???? תו ???? בקשה תוגש תוך 90 יום מיום 12/5/2020 באמצעות טופס מקוון שיכלול את ה
דרשים לקביעת זכאות ותשלומו . ???? ה
ו. השגה
ק , רשאי להגיש השגה תוך 45 יום ???? וגע למע ???? פגע מהחלטת רשות המיסים ב ???? הרואה עצמו
תן תוך 180 יום מהגשתה. ???? ומקת תי ???? ממועד ההחלטה . תשובה להשגה והחלטה מ
יה לוועדת השגות שתוגש תוך 45 יום ממועד קבלת המשיג את ???? יתן להגיש השגה ש ????
ה. ???? ההחלטה בהשגה הראשו
ההשגות יוגשו בטופס מקוון .
ז. מוסדות ציבור
פרדת. ???? ות קובעות פיצוי למוסדות ציבור זכאים , לגביהם יפורסמו הסברים באגרת ???? התק
בכבוד רב ובברכה,
די – יועץ מס ???? ירון גי
שיא לשכת יועצי המס בישראל ????
ספח דוגמאות ????
ת 2019 ???? דוגמאות עסקים בעלי מחזור עד 300,000 ₪ בש
: דוגמא 1
60,000 שח תי 2019 ???? מחזור ש
₪ סה חודשית 4,000 ???? הכ
₪ וכחי: 700 ???? ק ???? מע
₪ 2,600 : ק פעימה 1 ???? מע
₪ 2,800 : ק פעימה 2 ???? מע
₪ קים : 6,100 ???? סה"כ מע
: דוגמא 2
₪ 200,000 תי 2019 ???? מחזור ש
₪ סה חודשית 12,500 ???? הכ
₪ וכחי : 1,875 ???? ק ???? מע
ה: 6,000 ש"ח ???? ק פעימה ראשו ???? מע
יה : 8,750 ???? ק פעימה ש ???? מע
קים : 16,625 ???? סה"כ מע
: דוגמא 3
₪ 295,000 תי 2019 ???? מחזור ש
₪ סה חודשית 15,000 ???? הכ
₪ וכחי: 3,025 ???? ק ???? מע
₪ 6,000 : ק פעימה 1 ???? מע
₪ 10,500 : ק פעימה 2 ???? מע
₪ קים : 19,525 ???? סה"כ מע
תי ???? ריכוז תחשיב הפיצוי עסקים בעלי מחזור בין 300,001 ₪ ל 1,500,000 ₪ ש
ת 2019 ???? בש
מחזור 3-4/19 מחזור 3-4/20 שיעור ירידה
במחזו ר
% פיצוי סופי פיצוי מגי ע
1,500 3% 30% 35,000 50,001
3,000 6% 50% 25,000 50,001
5,250 10.5% 70% 15,000 50,001
7,500 15% 90% 5,000 50,001
3,000 3% 30% 70,000 100,000
6,000 6% 50% 50,000 100,000
10,500 10.5% 70% 30,000 100,000
15,000 15% 90% 10,000 100,000
4,500 3% 30% 105,000 150,000
9,000 6% 50% 75,000 150,000
15,750 10.5% 70% 45,000 150,000
22,500 15% 90% 15,000 150,000
6,000 3% 30% 140,000 200,000
12,000 6% 50% 100,000 200,000
21,000 10.5% 70% 60,000 200,000
30,000 15% 90% 20,000 200,000
7,500 3% 30% 175,000 250,000
15,000 6% 50% 125,000 250,000
26,250 10.5% 70% 75,000 250,000
37,500 15% 90% 25,000 250,000
ת 2019 ???? דוגמאות עסקים בעלי מחזור בין 1,500,001 ₪ ל 20,000,000 ₪ בש
דוגמא 1: ש"ח
800,000 מחזור 3-4/2019
400,000 מחזור 3-4/20
5,300,000 מחזור 2019
3,000,000 תשומות 2019
חסכות בתק החל"ת 125,000 ???? הוצאות שכר
תי 750,000 ???? ון ש ???? חסכות בתק ???? הוצאות שכר
שיעור הירידה במחזורים - 50%
חסכת : ???? חישוב מרכיב משלים ההוצאה ה
0.9 *3,000,000+750,000
1-( ---------------------------------------------- ) = 0.349
5,300,000
יקח ???? מוך ולכן ???? וסחה או 0.3 כ ???? חסכת יהיה תוצאת ה ???? קבע כי מרכיב משלים ההוצאה ה ????
. מוך 0.3 ???? את ה
. ₪ 48,000 = 800,000*0.2* תחשיב פיצוי : 0.3
______________________________________________________________
: דוגמא 2
3,000,000 מחזור 3-4/2019
200,000 מחזור 3-4/20
18,000,000 מחזור 2019
10,000,000 תשומות 2019
חסכות בתק החל"ת 583,333 ???? הוצאות שכר
תי 3,500,000 ???? ון ש ???? חסכות בתק ???? הוצאות שכר
שיעור הירידה במחזורים - 93.4%
חסכת : ???? חישוב מרכיב משלים ההוצאה ה
0.9 * 10,000,000+3,500,000
1-( ---------------------------------------------- ) = 0.305
18,000,000
יקח ???? מוך ולכן ???? וסחה או 0.3 כ ???? חסכת יהיה תוצאת ה ???? קבע כי מרכיב משלים ההוצאה ה ????
. מוך 0.3 ???? את ה
. ₪ ק מוגבל ל 400,000 ???? 450,000 ₪ . המע = 3,000,000*0.5* תחשיב פיצוי : 0.3
: דוגמא 3
1,400,000 מחזור 3-4/2019
200,000 מחזור 3-4/20
9,200,000 מחזור 2019
4,500,000 תשומות 2019
חסכות בתק החל"ת 383,333 ???? הוצאות שכר
תי 2,300,000 ???? ון ש ???? חסכות בתק ???? הוצאות שכר
שיעור הירידה במחזורים - 86%
חסכת : ???? חישוב מרכיב משלים ההוצאה ה
0.9 * 4,500,000+2,300,000
1-( ---------------------------------------------- ) = 0.309
9,200,000
יקח ???? מוך ולכן ???? וסחה או 0.3 כ ???? חסכת יהיה תוצאת ה ???? קבע כי מרכיב משלים ההוצאה ה ????
. מוך 0.3 ???? את ה
. ₪ 210,000 = 1,400,000*0.5* תחשיב פיצוי : 0.3
____________________________________________________________
: דוגמא 4
320,000 מחזור 3-4/2019
62,000 מחזור 3-4/20
2,000,000 מחזור 2019
500,000 תשומות 2019
חסכות בתק החל"ת 45,000 ???? הוצאות שכר
תי 270,000 ???? ון ש ???? חסכות בתק ???? הוצאות שכר
שיעור הירידה במחזורים - 81%
חסכת : ???? חישוב מרכיב משלים ההוצאה ה
0.9 * 500,000+270,000
1-( ---------------------------------------------- ) = 0.64
2,000,000
יקח ???? מוך ולכן ???? וסחה או 0.3 כ ???? חסכת יהיה תוצאת ה ???? קבע כי מרכיב משלים ההוצאה ה ????
. מוך 0.3 ???? את ה
. ₪ 48,000 = 320,000*0.5* תחשיב פיצוי : 0.3