אתם כאן: עמוד הבית המרכז לעסקים זכויות היוצרים

זכויות יוצרים

1. התנאים המפורטים להלן, מתייחסים לכלל התכנים המופיעים באתר אתר המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.

2. פרסום תכנים, בכול אחד מהכלים באתר, מהווה הסכמה להענקת זכויות יוצרים מלאות לאתר דעות, על התכנים, ואישור לשימוש מלא בהם וזאת על דעת מערכת האתר ובכל דרך שתראה לנכון.

3. . הענקת שירות האתר אינה מהווה הסכמה, בשום צורה ואופן, להענקת זכות לשימוש חורג ו\או זכויות יוצרים ו\או קניין רוחני על תוכנה, יישומים, שירותים ומוצרים נלווים בפורום. לפיכך, אין למשתמש כול זכות להעתיק, להעביר, להפיץ, למכור או להעניק זכויות לצד שלישי אחר וללא הסכמה מפורשת ובכתב ממערכת האתר.

4. כל הפרת תנאי זכויות יוצרים ו\או תנאי השימוש ו\או כול נזק אחר שיגרם למערכת האתר (כגון תביעה, הפסד הכנסה, שכר-טרחה לעורכי דין או כול הוצאה אחרת) כתוצאה מפעולת המשתמש (תכנים ו\או כול שימוש לרעה בשירות), תזכה את מערכת האתר בשיפוי מלא כנדרש.

5. התנאים והזכויות כפופים לחוק זכויות היוצרים ובפרט -
- חוק זכויות יוצרים, 1911
- פקודת זכויות יוצרים, 1924
- פקודת זכויות יוצרים, תיקונים לחוק, 2000

6. מבלי לגרוע מכול האמור ובכפוף לכך, תהיה הסמכות הבלעדית לשיפוט נתונה למערכת בתי-המשפט בישראל בלבד.