אתם כאן: עמוד הבית מדריכים בקשת אשראי מהבנק: מדריך לעסק הקטן

בקשת אשראי מהבנק: מדריך לעסק הקטן

עסקים קטנים רבים, פונים למסלולי האשראי במערכת הבנקאית וכדי להגביר את סיכוייהם - עליהם להקפיד כי הגשת בקשת האשראי הבנקאי, צריכה לכלול את הרכיבים ההבאים (מבוסס על פרסום באתר כלכליסט):

  1. היי פרופיטזהות הלווה.
  2. מטרת ההלוואה.
  3. כושר החזר האשראי.
  4. בטחונות, אותם מציג הלווה ועבור החזר ההלוואה.

מומלץ להציג תוכנית עסקית מפורטת, של הפיתוח העסקי הקשור למטרת ההלוואה והשפעתה על החזר האשראי הנדרש.

כדי ללמוד עוד על מסלולי מימון שונים ואפשרויות להלוואות מקרנות חוץ בנקאיות ממשלתיות המעניקות הלוואות בערבות מדינה - בקרו אצלנו באתר. חשוב לדעת: מעל 35% מהבקשות נדחות ולכן מומלץ להיעזר בליווי מקצועי - בקשת מימון מקרן הלוואה לעסקים בערבות מדינה שתידחה, מסיבה מהותית או טכנית, לא תאפשר הגשה נוספת לתקופה של כשישה חודשים!

עסקים רבים מסתפקים בתשובת הבנק בנושא מימון עסקאות מורכבות ולעיתים מאבדים הזדמנויות עסקיות עקב תשובה שלילית מהבנק. מימון לעסקים היא שאלה מורכבת והמחייבת פתרון מותאם לכל עסק באופן פרטני. אישור מימון עסקי תלוי באופי הנכסים הנרכשים, האשראי הניתן ללקוחות, האשראי המתקבל מהספקים ותחזית תזרים המזומנים של החברה. את האשראי יש להתאים לצרכים האמיתיים וליכולות הפירעון של העסק. פתרונות מימון לעסקים יכולים לבוא מהון עצמי, בנקים, גופים חוץ בנקאיים, משקיעים פרטיים, מוסדיים, קרנות מימון ממשלתיות ועוד.

התאחדות התעשיינים בישראל דיווחה כי כ-47% מהעסקים לא מצליחים לשמר את מסגרת האשראי הקיימת עבורם במערכת הבנקאית ועקב כך נתקלים בקשיי תזרים העוצרים כל אפשרות לפיתוח והתרחבות עסקית ואף גורמים לעליית החוב. כמובן, שבעייה זו בולטת וקשה יותר בקרב העסקים הקטנים והעסקים הבינוניים שכ-48% מתוכם מדווחים על קושי דומה בשימור מסגרת האשראי

מדינת ישראל, בזהותה את מצוקת האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים הקימה סדרה של תוכניות סיוע בדמות קרנות מדינה המעניקות הלוואות בערבות מדינה - לטובת מימון פעילויות בעלות עדיפות גבוהה כמו יצוא, חיסול חובות, הרחבת פעילות, קליטת עובדים וכו'.

@ היי פרופיט - שרותי ניהול כספי.