אתם כאן: עמוד הבית חדשות מסגרת האשראי חוזרת לשליטת הלקוח

מסגרת האשראי חוזרת לשליטת הלקוח

פסיקת בית-המשפט העליון, שניתנה באחרונה, משנה באופן מהותי את חוזה חשבון העו"ש שלכם ובפרט משפיעה על מספר היבטים מרכזיים בו. בין היתר, לא יותר לבנקים להטיל הגבלה חד-צדדית על מסגרת האשראי וזאת בהתבסס על '... שיקול דעתו של הבנק ...', כפי שהיה נהוג עד היום.money_clipart_banknote_coins

בפסיקתו, קבע בית המשפט העליון כי הטענה הגורפת בדבר '... הלקוח קרא והסכים לכל דבר ...' אינה עומדת עוד לצד הבנקים וכי יבוטל היבט 'ההסכמה הכללית' בסכסוך עם הלקוח ובכך תתאפשר פתיחת משא ומתן באשר לכלל התנאים בחוזה חשבון העובר ושב. לקביעה זו משמעות מרחיקת לכת באשר לאחריות שהייתה מוטלת, עד היום, על הלקוח וכעת עוברת לבנק. מהיום, לא יוכלו לטעון נציגי הבנק כי הדברים הובהרו, היו ידועים, או הוצגו בכתב ולמעשה פותרת את הלקוח מהאחריות המקיפה והבלעדית.

כפועל יוצא, קבע בית המשפט כי מעתה יהיה הבנק אחראי לנזקי הלקוח, גם כשאין לו שליטה. עד היום, אם זויפה חתימת הלקוח ואושרה על ידי נציג הבנק - האחריות לנזק הייתה עליו ולא על הבנק. מעתה, תהיה האחריות על הונאות ונזקים מסוג זה על הבנק ותאפשר פתח לתביעה של הלקוח, כלפי הבנק בכול מקרה של נזק שלא היה תלוי בו ושנגרם כתוצאה מפעולת הבנק.

את הידיעה בהרחבה, תוכלו למצוא אצל מארק שון מאתר כלכליסט.