אתם כאן: עמוד הבית חדשות חדשות טובות: השכר בעסקים קטנים נשחק פחות

חדשות טובות: השכר בעסקים קטנים נשחק פחות

חדשות טובות - השכר בעסקים הקטנים נשחק פחות מאשר בעסקים גדולים!

ניתוח הנתונים, מראה כי מגזר העסקים הקטנים נשחק רק בכ-9% לעומת כ-12% בכלל המשק ובכך מראה כי באופן יחסי עמד מגזר זה באופן טוב יותר במשבר הכלכלי של 2008. הסבר לנתון זה, אפשר למצוא בעובדה שמלכתחילה השכר וכח-האדם בעסקים הקטנים גמיש פחות לשינויים - בן מבחינת מרווחי השכר והן מהיכולת לפטר עובדים מבלי לפגוע באופן ישיר ביכולת התפעולית והשירותית של העסק עצמו.

מנהל תחום כלכלה בהתאחדות (התעשיה והמלאכה), ברוך שניר, מסביר כי גורם זה "... נובע מרמות השכר הנמוכות יחסית בעסקים הקטנים, שלא מאפשרות גמישות גדולה למעסיקים לצמצם עוד בהוצאות השכר. לעומת זאת, בעסקים גדולים במגזרי התעשייה, שבהם השכר הממוצע גבוה יותר, אפשר להוריד שכר. ...". ואכן, בחינת התפלגות השכר בעסקים על פי גודלם, מאבחנת שונות ברורה ככל שהשכר הממוצע ומספר העובדים בעסק קטן יותר כך קטנה שחיקתם:

התפלגות שכר: עסקים קטנים מול עסקים גדולים

מקורות מידע