אתם כאן: עמוד הבית חדשות הממשלה אינה מטפלת כראוי בבעלי עסקים קטנים ובינוניים

הממשלה אינה מטפלת כראוי בבעלי עסקים קטנים ובינוניים

נתונים חדשים מצביעים על אכזבה מתמשכת מפעילות הממשלה בתחום עידוד העסקים הקטנים והבינוניים: 95% מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים סבורים כי הממשלה אינה עושה מספיק לקידום עסקיהם, 86 אחוזים סבורים כי צריך לתת העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים, 76% ציינו כי הם חשים שהמשק נמצא בהאטה ו-56% צופים כי הקריטריונים לקבלת אשראי לעסקים יחמירו בשנת 2014.

פנינסולהנתונים דומים, פרסמנו כאן בדצמבר 2012 ובהתבסס על שני מחקרים שבוצעו באותה תקופה. מאז וכאמור מציאות מצוקת האשראי עבור בעלי העסקים הקטנים והבינוניים רק החריפה ועל חלופות לתמיכת הממשלה בדמות "קבוצות רכישת אשראי" שהחלו להופיע.

כפועל יוצא מכך, "... בעלי העסקים שהשתתפו בסקר מודאגים ממצוקת האשראי ו-56% מהנשאלים העריכו שהקריטריונים לקבלת אשראי יחמירו בשנת 2014. 48% מבעלי העסקים ציינו כי מצוקת האשראי מונעת מהם לתכנן תכניות ארוכת טווח.  65% מבעלי העסקים סבורים כי הקמת קרן פרייבט אקוויטי בערבות המדינה המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים תחזק את העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. 37% מבעלי העסקים מתכוונים להשתמש בשירותי אשראי חוץ בנקאיים לצורך גיוון מקורות האשראי ..." (מקור: סקר חברת פנינסולה, ינואר 2014).

 

יונתן הללי, מאתר NRG מביא מדברי יוזם הסקר מיכה אבני: "נתון אי-שביעות הרצון מהממשלה ... הוא הנתון הגבוה ביותר שאליו הגענו במדד אי-שביעות הרצון מהממשלה מאז שהתחלנו בסקרי העסקים הקטנים והבינוניים ... בעלי העסקים סבורים כי צריך לתת העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים ... יהפוך עסקים קטנים לבינוניים, ובינוניים לגדולים יותר".

דברים אלו הנם כהד למצוקת האשראי שכבר דיווחנו עליה בעבר ועל חלופות המימון הזמינות עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים.

היי פרופיט - שרותי ניהול כספי