אתם כאן: עמוד הבית מאמרים הפועלים משנה כיוון: יגדיל היקף האשראי לעסקים קטנים

הפועלים משנה כיוון: יגדיל היקף האשראי לעסקים קטנים

מצוקת אשראיבנק הפועלים מרים את הכפפה ויגדיל משמעותית האשראי לעסקים קטנים בשנת 2012 וכתגובה לסדרת הפרסומים בנושא מצוקת האשראי לעסקים קטנים בישראל שפורסמה באתר המרכז לעסקים קטנים ובערוצי התקשורת האחרים.

עיתון דה-מרקר מדווח על כך בפרסום מתאריך 14.3.2012 ומסביר כי -

"... מעבר לצמיחה הרגילה באמצעות האשראי הרגיל, יפעל מעתה הבנק גם במסגרת של שתי קרנות, שיציעו אשראי מסובסד לעסקים הקטנים והבינוניים - כאלה שלא מסוגלים כיום להעמיד ביטחונות לבנקים.

בבנק הפועלים מציינים כי לא מדובר צמיחה שתשנה את התפלגות האשראי בין החטיבות השונות, אך המהלך יסייע לשמן את גלגלי הצמיחה במשק, וירחיב את בסיס הלקוחות של הבנק.

מגזר העסקים הקטנים הוא תחום פעילות רווחי במיוחד, אשר סובל מחוסר תחרות. בנק הפועלים רשם במגזר זה תשואה שנתית על ההון של 25% בתשעת החודשים הראשונים של 2011.פעילות הבנקים בקרב העסקים הקטנים נמצאת כיום במוקד הדיונים של הוועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאות, אשר צפויה להציג את המלצותיה בתוך חודש.

ניתן להעריך כי גם יתר הבנקים יפעלו בשנים הקרובות לשיפור פיזור האשראי והעברת המשקל מהאשראי העסקי ללווים הגדולים במשק אל העסקים הבינוניים והקטנים. זאת, כחלק מיישום כללי באזל 3, שמאפשרים לבנקים בעלי פיזור אשראי רחב ליהנות מיחס הלימות הון גבוה יותר לעומת בנק שסובל מריכוזיות אשראי גדולה.

מעבר לכך, במערכת הבנקאות מעריכים כי בשנה-שנתיים הקרובות יחול שינוי בהיקף האשראי העסקי של הבנקים, בעקבות המגבלות החדשות של המפקח על הבנקים לגבי היקף האשראי שבנקים רשאים להעמיד לקבוצות הלווים הגדולות במשק. בכיר במערכת הבנקאות אמר אתמול כי "האשראי העסקי יושטח בשנים הקרובות, בגלל מגבלת קבוצת לווים".

כיום מסתכם היקף האשראי של הפועלים לפלח העסקים הקטנים בכ-22.5 מיליארד שקל - כ-9.2% בלבד מסך האשראי של הבנק. האשראי לעסקים בינוניים מסתכם ב-22 מיליארד שקל, ואילו נתח האשראי הגדול ביותר של הבנק בישראל - 95 מיליארד שקל - מוענק למגזר העסקי הכולל את התאגידים הגדולים ביותר במשק. בכך למעשה פועלים סובל מנחיתות מסוימת בפיזור האשראי שלו לעומת המתחרה הישיר, בנק לאומי, שמעניק אשראי ללקוחות מסחריים (עסקים בינוניים), בהיקף של כ-32 מיליארד שקל. האשראי של לאומי לתאגידים הגדולים במשק מסתכם ב-73 מיליארד שקל.

...

לדברי לילך אשר טופילסקי, ראש החטיבה הקמעונית בבנק, "הקצנו 100 מיליון שקל לקרן שתעניק אשראי לעסקים קטנים בהיקף של עד 400 אלף שקל ללקוחות בעלי מחזור פעילות בהיקף של עד 5 מיליון שקל בשנה. ניתן עדיפות לעסקים בפריפריה, כאשר ההלוואות האלו יוענקו בעיקר לעסקים קטנים שלא יכולים להעמיד ביטחונות".

ההלוואות לעסקים קטנים יינתנו לחמש שנים, בתנאי הטבה של פריים בתוספת מרווח של 2%, כלומר - נכון להיום מדובר בריבית בשיעור של 6%. כמו כן, הבנק זכה לאחרונה במכרז של משרד האוצר, שבמסגרתו יעניק לעסקים קטנים ובינוניים אשראי בהיקף של 700 מיליון שקל, המגובה בחלקו בערבות מדינה. 70% מאשראי זה המגובה בערבות מדינה יועמד לעסקים קטנים, והיתר לעסקים בינוניים."

כדי ללמוד עוד על מצוקת האשראי לעסקים קטנים בישראל והעובדה כי מעל חצי מהעסקים בישראל מתקשים בגיוס אשראי - קראו עוד באתר המרכז לעסקים קטנים ובינוניים בישראל.