אתם כאן: עמוד הבית משאבים ושרותים תבניות מסמכים מכתב תשובה לתלונת לקוח

מכתב תשובה לתלונת לקוח

תבנית מכתב תשובה לתלונת לקוח.

נייר מכתבים של הפירמה

--------------------------------------------------------

תאריך: 22.2.2001

עבור:

מר דורון כהן.

הנדון: תשובה למכתב תלונתך

מר דורון כהן. ראשית , תודה על המכתב ששלחת אלי ועל העובדה כי פנית אלי ישירות לקבלת תשובה.

במכתבך ציינת כי משרד עורכי הדין שלנו נהג בך שלא ביושר ולא בהגינות במהלך תהליך גביית החובות. כמו כן כתבת כי לא ייתכן מצב בו על חוב של 1500 שקלים יתווספו הוצאות משפט בסכום של 2,300 שקלים (סך החוב שלך קרן פלוס ריבית 3,800 שקלים).

בדקתי אישית את המקרה שלך ולהלן תגובתי.

למרות 5 שיחות טלפון של מחלקת הגבייה שלנו אליך במהלך אוגוסט 2001, לא הגעת איתנו להסדר. מערך הגבייה שלנו שלח לך מכתב התראה בו נכתב במפורש שאי תשלום יגרור איתו הוצאות כבדות.

לאחר הפניית החוב לעורך הדין יצרו איתך קשר במהלך דצמבר 2001 ממשרד עורכי דין וגם אז סירבת להגיע להסדר. רק לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, ניאותה להגיע עם משרד עורכי הדין להסדר.

העלויות הגבוהות של הגבייה הם פועל יוצא של פעילותך ושל החלטותיך.

בחנתי לעומק את הסכומים שנגבו ממך והתברר לי כי הם עומדים כדין ובתקנות המלאות של מדינת ישראל. אני יכולה רק להצר על העובדה כי נדרש היה מאיתנו להגיע למולך להליכים יקרים אלו.

אי לכך – אינני מוצאת מקום להחזיר לך את הסכום שנגבה ממך.

 

בכבוד רב,

כהן – משונוב להבית

מנכ"לית

 

@ היי פרופיט - שרותי ניהול כספי.